CITATEN UIT DE PERS

“Dit terrein, deze kunst, eigenlijk alles eraan, is van grote poëtische kracht”.

Wim Boevink, TROUW

 

“Het museum is embedded in kunst die het militair machtsvertoon zachter maakt middels bloemen, verhalen, films, in het donker oplichtende wand- kleden, vreemde voertuigen”
Hanne Hagenaars, MISTER MOTLEY

 

“Park Vliegbasis Soesterberg moet meer zijn dan een indrukwekkend natuurpark waar gefietst en gewandeld kan worden”.
Peter van de Vusse, AD

 

“De basis bezint zich op het verleden en denkt na over de toekomst, waarbij natuur en erfgoed hand in hand gaan en waarbij beeldende kunst een nieuwe betekenislaag kan toevoegen”
Wout Hoogendijk, PUBLIEK GEMAAKT

 

“EMBEDDED ART, een tentoonstelling waarin de omgeving zich onvervang- baar maakt door de meerwaarde die het de werken meegeeft”
Els Blom, GOOI-EN EEMLANDER

 

“Die contrasten en de verschillende kunstlocaties maken de fietsroute absoluut een bezoek waard”.
KSART

 

“Om bij de voormalige vliegbasis te komen moest ik mij bewegen via een strikt gecontroleerd en overvol netwerk van wegen. De tussenfase waarin deze verlaten basis zich bevindt staat hier als schril contrast tegenover en biedt naar mijn mening een zeldzame onbestemde ruimte. Juist nu de militaire macht haar aandacht heeft verplaatst en op een eigen museum na het gebied de rug heeft toegekeerd”.

Edwin Stolk #STRANGEMESSENGER

 

Inhoudelijke recensies

Foto: Ella Derksen

 

Powered by